Hydraulisch...

Orion levert een brede waaier van materiaal om oliën te pompen, te verdelen en digitaal of analoog te meten. Deze kunnen online bekeken worden of eventueel gedownload worden als Pdf file.

Inhoud van cataloog

Pneumatische pompen
Elektrische pompen
Installatiekits
Installatie toebehoren
Haspels
Verdeelunits
Verdeelslangen en kits
Verdeelpistolen en meters
Mobiele units
Kits voor containers van 1000 L
OriPac
Handbediende pompen
Olie bar
Trechters, maten en oliebusjes

Oliepomp, drukverhouding 1:1
Overhevelpomp voor aansluiting op bulk, tank of vat.
Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer.
Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overheveling
van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter
G2". (m)

Oliepomp, drukverhouding 3:1
Lagedruk pomp voor kleinere oliedistributiesystemen en
oliën met een lage viscositeit. Geschikt voor aansluiting op
een tank of vat De korte versie kan gemonteerd worden op
de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor
de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen.
Inclusief adapter G2".(m)

Oliepomp, drukverhouding 5:1
Pomp voor grotere oliedistributiesystemen, en oliën met een
hogere viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of
vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of
vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de
overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief
adapter G2".(m)

Noot! Gebruik nooit een pneumatische pomp voor vluchtige of sterk ontvlambare vloeistoffen zoals petroleum of benzine.
De 3:1 en 5:1 pomp zijn uitgerust met een overdrukventiel. Het gebruik van een overdrukventiel beschermt het systeem
en zijn onderdelen tegen overmatige druk die kan voortkomen van temperatuursverhogingen.
(1°C temperatuurverhoging kan de statische systeemdruk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar)

Oliepomp, drukverhouding 15:1
Hogedrukpomp voor toepassingen die een hogere druk
vereisen. Geschikt voor montage op een tank of vat. Korte
versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer.
Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en nietcorrosieve
vloeistoffen. Inclusief adapter G2".(m)

Oliepomp, hoge prestatie, drukverhouding
2:1
Lage druk, hoge prestatie oliepomp voor toepassingen die
een groot debiet vragen. Geschikt voor aansluiting op een
tank of vat Kan gemonteerd worden op de muur of vloer.
Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en nietcorrosieve
vloeistoffen.

Elektrische pomp voor olie
Automatische elektrische pomp, met ingebouwde bypass en
drukschakelaar voor gecontroleerde olieverdeling. De
drukschakelaar schakelt de pomp automatisch aan/uit.
wanneer het oliepistool open/ gesloten is.Geschikt voor
hydraulische olie, motorolie en andere smeeroliën.